Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές βιομηχανικών προϊόντων. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις του μεταφορικού έργου βοηθούν την WISTRA να παρέχει όλο και υψηλότερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

 

 

Συνεργάτες